افزایش نفوذ حزب‌الله؛ تحليل رویترز از موفقیت در سوریه و دولت جدید لبنان

رویترز افزود: با افزایش نفوذ حزب‌الله، سعودی تمرکزش بر مناطق دیگر منطقه را بر تمرکزش بر لبنان جایگزین کرد و همین موضوع جایگاه برخی گروه‌ها در لبنان که از حمایت عربستان سعودی برخوردار بودند، تضعیف کرد. حزب‌ مسیحی القوات‌اللبنانیه (سمیر جعجع) متحد الحریری و مخالف سرسخت حزب‌الله ناچار شد امتیازهای زیادی در بحث‌های سیاسی نه ماه اخیر بر سر کرسی‌های وزراتی بدهد علیرغم آنکه بر تعداد کرسی‌هایش در پارلمان افزوده شده بود. بزرگترین متحد مسیحی حزب‌الله یعنی التیار الوطنی الحر (جریان ملی آزاد) وابسته به میشل عون مجبور نشد امتیازهایی در این حد بدهد.

«نبیل بومنصف» ستون‌نویس روزنامه لبنانی «النهار» هم در همین راستا نوشت: مطمئنا نفوذ حزب الله رو به رشد است و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. متحدان الحریری در تحقق همه مطالبات خود شکست خوردند. خلل راهبردی در این موضوع تأکید می‌کند که حزب‌الله نفوذی قدرتمند دو دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی دارد.

رویترز سپس نوشت، این مسأله منجر به نگرانی آمریکا شده، کشوری که به لبنان کمک‌های نظامی ارائه می‌دهد و با افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه حزب الله از سعد الحریری حمایت می کند. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از در اختیار گرفتن وزارتخانه‌ها در دست حزب‌الله ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه آمده است: از دولت جدید لبنان می‌خواهیم، تضمین کند که خدمات و بودجه‌های ارائه شده به وزارتخانه‌ها در راستای حمایت از حزب‌الله مورد استفاده قرار نگیرد. از تمامی طرف‌ها در دولت جدید می‌خواهیم به سیاست لبنان مبنی بر حفظ بیطرفی در درگیری‌های منطقه‌ای و نیز التزام به تعهدهای بین‌المللی  احترام بگذارد.