• نوع سند
 • ريزنمرات دانشگاه (هرترم)
 • انگلیسی ۱۸۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • شناسنامه
 • انگلیسی ۲۵۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • گذرنامه (بدون رواديد)
 • انگلیسی ۳۵۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • دفترچه وكالت
 • انگلیسی ۶۵۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • ريز نمرات دبيرستان ، پيش دانشگاهي(هرترم)
 • انگلیسی۱۵۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (كوچك)
 • انگلیسی ۴۰۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • حکم افزایش حقوق
  حکم بازنشستگی
 • انگلیسی ۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • كارت شناسايي
  كارت معافيت
  كارت ملي
 • انگلیسی ۲۰۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شركت ، شركت نامه (پشت و رو)
  اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه)
  سند طلاق يا رونوشت آن
  سند مالكيت (تك برگي)
  قرارداد (هر صفحه)
  وكالتنامه بزرگ (هر صفحه)
 • انگلیسی ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • اوراق محضري (تعهدنامه، رضايت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه( )هر صفحه)
  بارنامه (هر صفحه)
  برگ آزمايش پزشكي (بزرگ)
  برگ سبز گمركي (هر صفحه)
  برگ نظريه كارشناسي ملك
  پروانه بهره برداري (پشت و رو)
  جواز تأسيس
  سند ازدواج يا رونوشت آن
  سند وسائط نقليه سنگين
  سند مالكيت (دفترچه اي)
  قيم نامه (هر صفحه)
  گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف
  ماليات بر ارث (هر صفحه)
  وكالتنامه (نيم برگ)
 • انگلیسی ۷۵۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • دفترچه بيمه
  ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي
  ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال)
  سند تلفن همراه
  ابلاغيه، اخطار قضايي
  برگه مرخصي
  توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)
  جواز اشتغال به كار
  حكم بازنشستگي(كوچك)
  فيش مستمري(كوچك)
  كارت بازرگاني هوشمند
  كارت عضويت نظام مهندسي
  كارت نظام پزشكي
  كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن
  كارت پايان خدمت
  گزارش ورود و خروج از كشور
  گواهي اشتغال به تحصيل
  گواهي تجرد، تولد، فوت
  گواهينامه رانندگي
  گواهي ريز نمرات دانشگاهي
  گواهي عدم خسارت خودرو(نيم برگ)
  گواهي عدم سوءپيشينه
 • انگلیسی ۳۰۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • آگهي تأسيس (ثبت شركت ها، روزنامه رسمي)
  اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضري (هر صفحه)
  اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه)
  بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه)
  ترازنامه شركت ها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه)
  تقديرنامه، لوح سپاس و حكم قهرماني ( بزرگ)
  پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه)
  پروانه دفترچه اي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)
  پروانه مهندسي (هر صفحه)
  پرينتهاي بانكي بزرگ (بيش از 10 سطر)
  حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني
  دفترچه بازرگاني
  روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ)
  فيش حقوقي (بزرگ)
  قرارداد استخدامي (هر صفحه)
  كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه)
  گواهي پزشكي ، گزارش پزشكي ، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه)
  گواهي حصر وراثت
  ليست بيمه كاركنان بزرگ (هر صفحه)
  مبايعه نامه و اجاره نامه با كد رهگيري (هر صفحه)
  موافقت اصولي
 • انگلیسی ۶۰۰/۰۰۰ ریال
 • نوع سند
 • اساسنامه ثبت شركت ها فرمي(هر صفحه)
  اوراق مشاركت و اوراق قرضه
  انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و…)
  برگ تشخيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه)
  برگ آزمايش پزشكي(كوچك)
  برگ جلب ، احضاريه
  برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي(هر صفحه)
  پروانه دائم پزشكي
  پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني
  پروانه نشر و انتشارات
  پروانه وكالت
  پرينت هاي بانكي كوچك (تا 10 سطر)
  تقدير نامه و لوح سپاس ، حكم قهرماني (كوچك)
  ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع
  جواز دفن
  جواز كسب
  ريز مكالمات تلفن (هر صفحه)
  سر فصل دروس (هر صفحه)
  سند وسائط نقليه سبك
  فيش حقوقي (كوچك)
  پيش مستمري (بزرگ)
  کارت مباشرت
  کارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)
  کارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن
  گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف
  گواهي بانكي يا سپرده بانكي
  گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا
  گواهي فني و حرفه اي (يك رو)
  گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ)
  گواهي ها (ساير موارد)
  ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر)
 • انگلیسی ۴۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره ۱ : در ازای دریافت هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود:

الف – هزینه های دفتری (کپی، پلمپ و … ) مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال

ب – ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال

پ – ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۲: برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳: هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵٪ هزینه ترجمه می باش، اما برای مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود.

تبصره ۴: هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰.۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۵ – منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر می باشد.

اینماد

تلفکس:
03432265588
شماره همراه و تلگرام:
09387777433
ایمیل:
Translationoffice2@yahoo.com
آدرس:
کرمان، چهارراه باغملی، مجتمع اطلس، طبقه سوم، واحد۴۰۶